Jakość


"Niemożliwe nie istnieje" - takie motto przyświeca nam w codziennej pracy. Zadowolenie naszych klientów zobowiązuje nas do utrzymania najwyższej jakości usług oraz motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań proponowanych naszym klientom. Wynikiem tego jest systematyczne poszerzane zakresu naszych usług, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów produkcji.


Istotą sukcesu jest wysoka jakość usług jaką świadczy Prodlekpol Sp z o.o.

Oferujemy:

 • Powierzchnię produkcyjną i magazynową o ponad 2000 m2 spełniających wysokie standardy GMP
 • Usługi wykonywane zgodnie z zasadami GMP
 • Wdrożony System Zapewnienia Jakości gwarantujący wysoką jakość usług
 • Klarowne procedury i określony zakres odpowiedzialności
 • Zabezpieczenia systemowe eliminujące możliwość popełnienia pomyłki
 • Specjaliści z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem
 • Odpowiednio przygotowany zespół pracowników
 • System monitoringu temperatury i wilgotności powietrza
 • Usługi produkcyjne wykonywane w temperaturze +2°C - +8°C
 • Możliwość magazynowania produktów w temperaturze +2°C - +8°C

System Zapewnienia Jakości w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania zawiera:

 • Przestrzeganie procedur w trakcie procesu produkcyjnego
 • Stosowanie materiałów wysokiej jakości
 • Odpowiedni standard pomieszczeń i urządzeń przystosowanych do prowadzonych operacji produkcyjnych
 • System kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcyjnych
 • Organizację operacji produkcyjnych eliminującą możliwość popełnienia pomyłki
 • Wykonywanie i nadzorowanie operacji produkcyjnych
 • Niezależną kontrolę jakości
 • Odpowiednio wykwalifikowany personel

Prodlekpol Sp. z o.o. © 2011 | Design by Jarosław Jaskólski